Dnes je to 30 let od jedné z nejvážnějších katastrof, které se na světě udála. Svým rozsahem zasáhla do života všech občanů v několika zemích. Udála se 26. dubna 1986 v 1:23 Kyjevského času.

Během 30 let bylo vydána spousta knih, dokumentů, vznikl nespočet stránek zaměřujících se na černobylskou havárii ale i zajímajících se o osudy lidí, které tato havárie postihla. Havárie, která se zapsala do světových dějin. Na zrodu havárie se podílela lidská chyba, určitá arogance, nezkušenost i spěch. Nedával bych vznik havárie a její následky pouze za vinu „lidskému faktoru“, ale taktéž i stavbě reaktoru. Pojďme si nyní připomenout stručně historii, události týkající se elektrárny, a možný výhled do budoucnosti…

Historie