13. února 2019 proběhlo v Černobylské jaderné elektrárně protipožární cvičení. Podle předem naplánovaného scénáře vypukl oheň ve druhém patře administrativní budovy v technické knihovně. Při cvičení zasahovaly hasičské a záchranné složky, které během 6 minut evakuovány 170 osob a celá akce, při niž nedošlo k žádným potížím, tak byla vyhodnocena jako úspěšná. 🙂

Zdroj: https://chnpp.gov.ua/

 


 

Chtěli byste navštívit Černobyl? Pojeďte s námi!