První písemné zmínky o městě Černobylu pocházejí ze 12.století kolem roku 1193. Město, které vyrostlo na břehu řeky Pripjatě, dlouhou dobu sloužilo jako významné centrum obchodu. Ve 2.polovině 19. století zde žilo přibližně 9 000 obyvatel, převážně Židů. V době největší slávy pak mělo 10 tisíc obyvatel. 


Zvětšit mapu

Po černobylské havárií byl pro vysokou kontaminaci radioaktivním spadem Černobyl evakuován a stalo se součástí uzavřené Černobylské zóny. Po čase se sem však začali vracet na vlastní žádost převážně starší lide, kteří zde před černobylskou havárii žili. Do roku 2001 se jich vrátilo asi 500.

černobylský obchod

černobylský obchod

Dnes je město Černobyl kompletně dekontaminované a slouží jako „centrem zakázané zóny“. Jsou zde různé firmy, obchody se smíšeným zbožím, hotel, muzeum, autobusové nádraží, policie, hasiči, jídelna a řada ubytoven, které slouží pro zaměstnance a turisty. Najdete zde i pomník znázorňující zónu a park s 94 cedulí zaniklých obci v zóně. A jako v každém ukrajinském městě a obci nesmí chybět pěkně opravený pravoslavný kostel, jako jeden fungující v cele zóně.

V současné době zde žije kolem 3 500 lidí, převážně se jedná o zaměstnance elektrárny a zaměstnance, kteří udržují zónu v chodu.