Dnes již zaniklá obec Krásno, které se třeba přezdívá i Krasnoe, leží na levém břehu řeky Pripjatě, 7 km severovýchodně od města Pripjati, 7,5 Km od černobylské jaderné elektrárny a přibližně 20km od města Černobylu.  Název Krásno pochází ze staroukrajinčiny, což v překladu znamená krásný, nádherný…

Mapa

Historie a současnost obce

Historie Krásna je už prakticky neznámá. O jeho založení nejsou dostupné žádné písemnosti a ani z pozdějších dob se krom několika málo informací moc dokumentů nedochovalo. Z dostupných zdrojů lze pouze vyčíst, že v roce 1864 v Krásnu žilo jen 279 obyvatel, kteří se živili hlavně zemědělstvím. V roce 1887 mělo už 383 obyvatel, z nichž 101 lidí byli ortodoxní Židé. V roce 1986, tedy v době černobylské havárie zde žilo 325 obyvatel, kteří museli být kvůli vysoké kontaminaci přesídleni do jiných částí Ukrajiny. O 15 let později v roce 1999 bylo Krásno oficiálně vyřazeno z evidence ukrajinských měst a obcí, čímž oficiálně zaniklo.

Dnes je Krásno opuštěným místem, kterou obydlela divoká zvěř a díky své špatné dostupnosti a poničené infrastruktuře je i poměrně málo navštěvované. Důvodů proč toto místo lidi rádi navštěvují je několik, avšak pro většinu dobrodruhů je tím největším lákadlem krásně zachovalý dřevěný pravoslavný kostel archanděla Michaela, který byl postaven v roce 1800 a sloužil i jako svatostánek pro okolní obce. Krásno je také oproti nejnavštěvovanějším místům černobylské zóny daleko více zachováno. Zub času sice udělal své, kdy se několik vesnických domů už zřítilo, ale vandalismus je zde ještě naštěstí o poznání menší a tak interiéry spousta domů a i třeba základní škola jsou i po 30 letech celkem dobře zachovány.

Fotogalerie