Následně po havárii v černobylské jaderné elektrárně bylo do záchranných prací nasazeno vysoké množství armádní i civilní techniky. Většina těchto strojů se stala pro vysokou kontaminaci dále nepoužitelná a musela být natrvalo vyřazena z provozu. Vznikl proto tento „hřbitov“, kde se tato technika přemístila. Dnes (2016) je již většina techniky zlikvidována a hlavní plocha pohřebiště je zcela prázdná a vyčištěna. Část zbývající techniky se ještě nachází na dvou menších prostranstvích, které se nachází severně od hlavní plochy pohřebiště. Je jen otázkou času, kdy bude i tato technika zlikvidována.

Hřbitov se nachází 27 km jihozápadně od černobylské elektrárny na okraji zóny u vesnice Rasochy.

Vzhledem k tomu, že většina techniky byla po přemístění na pohřebiště Rasocha stále funkční a schopná provozu, musela být částečně rozebrána a demontována, aby se zabránilo v její používání. Následně bylo nutné zajistit hřbitov proti nepovolenému přístupu a možnému vykrádání. Hřbitov byl proto neustále střežen armádou.

Co se například na hřbitově nalézalo: helikoptéry, vojenské transportéry a další vojenské vozy a vybavení, nákladní, osobní automobily, sanitní a hasičské vozy, autobusy….

Fotogalerie (duben 2016)