V Pripjati žilo velmi mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí. Sovětský svaz toho hodlal využít, a proto na okraji města nechal vybudovat továrnu Jupiter. Ta se stala po černobylské elektrárně druhým největším zaměstnavatelem v okolí. Továrna byla otevřena v roce 1980 a zaměstnala kolem 3500 lidí. Oficiálně byla pobočkou kyjevského závodu „Maják“, kde se vyráběly magnetofony a elektronické součástky do domácích spotřebičů.

Továrna Jupiter

Továrna Jupiter

Skutečnost ale byla trochu jiná. Výroba magnetofonů a součástek do spotřebičů měla být pouhou zástěrkou. Tajně se zde měly vyrábět polovodičové součástky pro vojenský průmysl . V laboratořích a dílnách se testovaly nové materiály a v oddělení robotiky se vyvíjely různé robotické systémy.

Po černobylské havárii v roce 1986 nebyla továrna na rozdíl od Pripjati natrvalo opuštěna. Po nějaké době se část zaměstnanců vrátila a Jupiter se stal místem, kde vznikly radiologické laboratoře pro testování různých dekontaminačních technik a vyvíjení dozimetrických přístrojů. Ve velmi omezeném provozu, takto údajně továrna fungovala až do roku 1996 a dnes je již opuštěná.

Foto a Video

Zdroj: YouTube.com 


 

Zájezd do Černobylu

Chtěli byste navštívit Černobyl? Pojeďte s námi!

✔ Termíny s českým výkladem
✔ Nezávazné rezervace
✔ Nonstop telefonní podpora
✔ Individuální přístup