12. února 2013 v černobylské elektrárně na turbínové hale 4 reaktoru došlo k částečnému zřícení obvodové zdi a střechy. Stalo se tak ve 14 hodin 03 minut. Rozsah zřícení se odhaduje až na 600m2. Tato nehoda neohrožuje dosluhující sarkofág a neměla vliv na radiační situaci a nikdo nebyl zraněn. Práce na novém sarkofágu budou pokračovat podle plánu.

13. února 2013 byla vytvořena komise, která má za cíl prošetřit příčiny vzniku této nehody. Dále má komise za úkol vytvořit návrhy na sanaci a zamezit tak dalšímu zřícení.