Původně a převážně borovicový les leží v bezprostřední blízkosti černobylské elektrárny. Červený (nebo také rudý, či rezavý) les se mu říká proto, že v prvních hodinách po černobylské havárii do něj vlivem atmosférického proudění dopadlo vysoké množství radioaktivního spadu, který zapříčinil jeho úhyn a zabarvení do temně rudé barvy.
Následně více jak 4 km2 nejzamořenější části lesa bylo vykáceno a vypáleno. Myslivci poté nuceně vybíjeli veškerá zvířata žijící v červeném lese a jeho okolí, aby nepřenášela kontaminaci do dalších oblastí.


Zvětšit mapu

I když jde o jedno z nejkontaminovanějších míst na světě, dnes se les již plně zotavil a uhynulé stromy nahradily nové ( převážně borovicí a břízou ) a je plný života. Dokonce se stal domovem i několika ohrožených druhů.
Les je pod stálým dohledem vědců. V minulosti se zde objevily případy mutací rostlin a živočichů. V současné době nebyly nalezené žádné nové anomálie a přímé důkazy o vlivu radiace na zdejší život, a to i přes to, že pro zdraví člověka je radiace v lese stále vysoká. Na druhou stranu, třeba ptáci, nebo hlodavci se sem vracejí velmi pomalu.
Situaci je ale nutné posuzovat z dlouhodobějšího hlediska a na konečné závěry o vlivu radiace na přírodu je ještě brzy.

Červený les

Červený les

Video: Červený les