Černobylská zóna o rozloze 2 600 km2 je rozdělena na 3 základní části. Vnější o průměru 30 km a vnitřní 10 km od místa nehody. Třetí částí je pak samostatné město Pripjať. Do vnitřní zóny a Pripjati mají vstup povolen pouze pracovníci elektrárny, vědci a na omezené povolení také účastníci exkurzí. Do vnější zóny se již pak na vlastní nebezpečí a dobrovolně vrátilo několik lidí, dříve vystěhovaných při evakuaci. Tito lidé, spíše vyššího věku dostávají od státu příspěvek na nákup a dovoz vody a bezpečných potravin vypěstovaných mimo oblasti Černobylské zóny.

Mapa černobylské zóny

Mapa Černobylské zóny (Ukrajinská část)

Zamořená oblast sahá až za hranice Ukrajiny, tedy mimo Černobylskou zónu a to konkrétně do Běloruska, které své nejvíce kontaminované území vyhlásilo za národní rezervací, kam je vstup zakázaný, nebo nedoporučovaný.

Zamořená oblast

Zamořená oblast

Tím, že se z oblasti evakuovali lidé, dostala příroda možnost se se situací vypořádat po svém a bere si pomalu vše člověkem stvořené zpět. I přes vyskytující se radioaktivitu, dnes v zóně vznikla jedinečná přírodní rezervace, kam se postupně vrací mnoho divoké zvěře a tím vzniká jedinečná rozmanitost druhů. Na konci 90 let byli v Černobylské zóně vypuštěni koně Převalského a navzdory radioaktivní potravě se jim daří dobře. Taktéž místní vody a řeky jsou plné ryb a vodních živočichů.

Dytiatky

Vstup do černobylské zóny