I přes problémy s financováním, se kterým se výstavba nového sarkofágu potýká, pokračují v Černobylské elektrárně práce na jeho dokončení. Rozestavěný západní oblouk byl ve dnech 23. – 24. října 2014 vyzvednut do výšky 110 metrů. Na západním oblouku šlo už o třetí a zároveň poslední výstup. Úspěšné operaci předcházela několikadenní kontrola a testování zvedacích zařízení, přičemž technici museli vyřešit závadu na jedné z podpůrných věží.

V současné době probíhá připojování spodních segmentů. V další etapě se pak počítá (možná ještě letos) se spojením východní a západní části sarkofágu v jeden celek, který bude po svém úplném dokončení přesunut nad havarovaný 4. blok černobylské elektrárny a nahradí tak původní sarkofág z roku 1986. Ten bude posléze pod střechou nového sarkofágu rozebrán.

Nový sarkofág by měl být podle zadaného projektu dokončený v roce 2015, ale kvůli rostoucím nákladům se s dokončením počítá až na podzim roku 2017.

Další informace o novém sarkofágu si můžete přečíst v článku: Nový sarkofág. Samotnou stavbu můžete sledovat také online prostřednictvím dvou webkamer.

 Foto a video

Nový sarkofág

Stav sarkofágu před 23. 10.2014.
Foto zdroj: www.chnpp.gov.ua

Nový sarkofág

Stav sarkofágu po 24. 10.2014.
Foto zdroj: www.chnpp.gov.ua

Animace výstavby nového sarkofágu

 

Zdroj zprávy

(UK) http://www.chnpp.gov.ua