Oficiálně zaniklá, avšak ne zcela opuštěná obec Kupovate (ukrajinsky Куповате) leží 31km jihovýchodně od Černobylské jaderné elektrárny a 15 km od města Černobylu.

O jejím vzniku a historii se příliš informací nedochovalo. V roce 1986, kdy došlo k černobylské havárii, měla obec 324 obyvatel, kteří byli v důsledku radioaktivní kontaminace evakuováni a přesídleni do obce Gruske (ukr. Грузское) ležící 50 km západně od Kyjeva.
Díky povětrnostním podmínkám, které panovaly po černobylské havárii, patřilo Kupovate, tak jako i třeba obec Paryšev, k nejméně kontaminovaným obcím. Později zde vznikla velká experimentální farma, jejímž úkolem bylo vyvinout a otestovat metody rekultivace kontaminované půdy a vyvíjení technologií pro získávání „čistých“ zemědělských produktů ve „špinavých“ podmínkách. Farma podle některých zdrojů fungovala až do roku 2002.

Kupovate dnes

Po černobylské havárii se do obce vrátilo několik původních obyvatel, především starší lidé. Každoročně se však jejich počet s narůstajícím věkem snižuje. Například v roce 2011 zde žilo 28 lidí a v roce 2018 jsou to už jen 4 ženy (bábušky).

Fotogalerie


 

Chtěli byste navštívit Černobyl? Pojeďte s námi!