Dne 26. dubna 1986 v 1:23 hodin v noci došlo v černobylské jaderné elektrárně k jedné z nejhorších havárii v jaderné energetice (Srovnatelná je pouze havárie elektrárny Fukušima v Japonsku v březnu 2011.)

Během nepodařeného bezpečnostního testu došlo k přehřátí a následné explozi na 4 reaktoru. Jádro reaktoru, bezpečností systémy a většina konstrukcí byly zničeny, nebo těžce poškozeny. Těsně po havárii zemřelo z řad hasičů a zaměstnanců elektrárny 30 osob a přes 140 jich bylo zraněno. Bylo evakuováno přes 100 tisíc lidí. Došlo k zamoření rozsáhlého území Sovětského svazu (dnes Ukrajiny, Běloruska, Ruska) a Evropy. Nejhůře bylo postiženo Bělorusko, kde díky vlivu meteorologických podmínek dopadlo téměř 70% veškerého radioaktivního spadu. Černobyl se tak nesmazatelně zapsal do dějin lidstva.

Průběh havárie si můžete přečíst v samostatném článku Černobylská havárie a její průběh

Zničený reaktor č.4

Zničený reaktor č.4.
Šum na fotce je způsobený enormní radiací.
Zdroj: Joanna, Flickr.com