Vědci zjistili, že v kontaminovaných lesích uvnitř černobylské zóny se listí a zbytky porostu rozkládají podstatně déle, než je zcela běžné. Ekosystém černobylských lesů zkoumali vědci z americké University of South Carolina a francouzské University Pierre et Marie Curie. Během experimentů zjistili, že čím vyšší úroveň radiace je, tím pomaleji dochází k rozkladu uhynulé vegetace. Vědci během 9 měsíců sesbírali na několika místech černobylské zóny spadlé listí a analýzou zjistili, že rozklad je v průměru o 40% pomalejší, než v normálním prostředí. V Červeném lese mimoto objevili i přes 15 až 20 let staré, nerozložené kmeny stromů, které uhynuli v důsledku černobylské havárie, a které by se při běžné radiaci rozložili již po 10 letech.

Červený les

Červený les

Nízkou aktivitu humusu a „konzervaci“ uhynulé vegetace vysvětlují vědci tím, že bakterie a plísně, které se podílejí na rozkladu a hnilobě, jsou při vyšší radiaci méně aktivní.

Nebezpečí které z tohoto stavu plyne je ve zvýšeném riziku vzniku požárů a možných komplikací při hašení. Více informací o požárech v černobylské zóně si můžete přečíst v samostatném článku: Černobylská zóna a nebezpečí požárů.

Zdroje a více informací

(EN) University of South Carolina
(UK) Atmwood.com.ua

Chtěli byste doplnit nebo upřesnit článek? Můžete tak učinit tady »