Ve městě Ivankov, které leží necelých 20 km jižně od černobylské zóny, se buduje první ukrajinská tepelná elektrárna na biopalivo. Místní obyvatelé se právem obávají, že se v ní pude spalovat drěvo z nedaleké černobylské zóny, které je kontaminované nebezpečnými radioizotopy a je proto radioaktivní. Lidé zde tento typ elektrárny nechtějí a snaží se dovolávat pomoci u policie a státním zastupitelství, a pokud ani vedení města nebude proti tomuto záměru podnikat žádné kroky, jsou lidé připraveni jít protestovat do Kyjeva. Sergej Grishchenko, který bojuje za místní, dodává: „Kontaminované dřevo se v bio-elektrárně spálí, ale nebezpečné, radioaktivní záření zůstane v popelu, nebo vylétne komínem do ovzduší.“ Vědci tyto obavy potvrdili. Radioizotopy totiž pomalu ustupují do půdy, odkud je rostliny svými kořeny vstřebávají a natahují do sebe, kde zůstávají a hromadí se.

Zástupce společnosti EIG Engineering, která bio-elektrárnu buduje však tvrdí, že elektrárna  nebude používat „kontaminované“ dřevo, a to i přes to, že by to bylo technicky možné. Šíření radioaktivních spalin do ovzduší a okolí lze zabránit použitím speciálních filtračních systémů…

Zdroj zprávy: http://thekievtimes.ua/

Video ze stavby bio-elektrárny

Zdroj: YouTube.com