Dne 17. června 2015 byl v černobylské zóně otevřen sklad radioaktivních odpadů. Vybudování skladu pro zdroje ionizujícího záření bude přímo přispívat k bezpečné manipulaci a skladování materiálů z celé Ukrajiny. Půjde o více jak 300 tisíc odpadů ze strojírenství, stavebnictví a dalších odvětví. Taktéž se zde bude ukládat vyhořelé palivo z jaderných elektráren z celé Ukrajiny. Odpady zde budou moci být uloženy až 50 let. Dle tiskové zprávy sklad vyhovuje všem mezinárodním normám pro ukládání jaderného materiálu jak z hlediska bezpečnosti tak zabezpečení. Zařízení bylo financováno z Velké Británie a EU s celkovou cenou cca 17,5 mil €.

Video: Otevírání skladu radioaktivního odpadů

Zdroj zprávy:

(EN) euronews.com
(RU) ostro.org