Černobylská elektrárna Výlety do Černobylu

Moje dva dny v černobylské zóně

Černobylská havárie zasáhla celý svět, ale největší tragédii a škody způsobila v bezprostředním okolí elektrárny. Pro tento region znamenala zničující ránu, ze které se stále vzpamatovává a zotavení bude trvat mnoho generací. Černobyl mě dlouhodobě fascinoval a věděl jsem, že ho jednou musím navštívit. Když jsem se o svém snu zmínil kolegovi v práci, brzy […]

Radiační situace Černobylská zóna

Online radiační situace v Černobylu

Oživeno: v roce 2024 jsou stránky srp.ecocentre.mns.gov.ua již nefunkční Nezisková organizace Ecocentre ve spolupráci s oficiálním informačním ukrajinským portálem, zveřejňuje průběžné výsledky radiační situace v Černobylské zóně. Měřené hodnoty jsou v jednotkách nSv/h. Například rentgenový snímek plic Vás ozáří v jednom okamžiku silou 0,02 mSv, to je v přepočtu 20 000 nSv, což znamená, že v místě […]

nasledky Černobylská havárie

Následky černobylské havárie

Jaké byly bezprostřední následky? V jaderné elektrárně bylo v době havárie téměř 450 zaměstnanců, tento počet se ještě zvýšil o hasiče. Zahynulo 30 lidí, z toho 28 na následky z ozáření a dva na následky zranění při výbuchu. Akutní nemocí z ozáření různého stupně bylo postiženo 203 lidí. Z okruhu 30 km od elektrárny a […]

Radiace Černobylská havárie

Nemoci z ozáření

Při jaderném výbuchu se uplatňuje tzv. okamžité záření neutronů (během 10-6 sekundy). Potom následuje počáteční gama záření (během prvních 10 sekund). Epicentrum výbuchu a radioaktivní mrak jsou zdrojem reziduálního záření. Záření na člověka působí jako stresor. Při velkém ozáření (několik desítek sievertů) dochází k velkým změnám v mozku a k těžké poruše vědomí. Silně postižená […]

dosimert Černobylská havárie

Radiační dávky

Ionizující nebezpečné záření vyjadřujeme dávkovým ekvivalentem v sievertech. Za rok obdrží člověk přirozenou dávku 2,5 až 3,0 mSv. K této hodnotě je potřeba připočítat individuální dávkový ekvivalent. Tak např. člověk sledující televizi 1 hodinu denně si připočítá 0,01 mSv za rok, člověk žijící v okolí uhelné elektrárny navíc 0,01 mSv za rok, člověk žijící v […]