Již 25 let pořádá Česko-ruská společnost za podpory českého ministerstva zdravotnictví a sponzorů ozdravné pobyty ukrajinských dětí českých krajanů, kteří žijí v oblastech zasažených černobylskou havárií. Letošní jubilejní 3-týdenní pobyt se koná od 10. 7. do 31. 7. 2015 v hotelu Václavov u obce Oskavy na Šumpersku. Děti spolu s realizačním týmem, který vede Mgr. Jaroslava Lónová  uvítali ve Václavově starosta obce Stanislav Hýbner a předseda České rady ČRS a ředitel projektu Tomáš Lukavský.

Hotel Václavov

Hotel Václavov

Šestapadesát ukrajinských dětí s českými kořeny, které mají pobyt zcela zdarma, přijely do Jeseníků z ukrajinského Malína, Malinovky, Dubna, Žitomiru a Kyjeva. I když tyto děti nebyly v době černobylské havárie na světe, život v kontaminovaných oblastech Ukrajiny jim přináší mnoho zdravotních problému a celou řadou onemocnění. Na první pohled bývá nejviditelnější tzv. únavový syndrom, který způsobuje, že jsou děti velmi často unavené, což může mít několik příčin. Děti trpí například nemocemi pohybového ústrojí, poruchami krvetvorby a imunity, poruchou funkcí štítné žlázy, objevují se problémy dýchacích cest a stále častěji se u dětí vyskytují i kardiologické a neurologické onemocnění. To, že ozdravný pobyt, který zaštiťuje profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. má smysl a dobrý vliv na zdravotní stav dětí, potvrzují jak čeští a ukrajinští lékaři, tak i samotné děti a jejich rodiče.

Během svého pobytu v Jeseníkách se děti zábavnou formou seznamují s českou kulturou, tradicemi a místními pamětihodnostmi. Nedílnou součástí ozdravného programu je klimatoterapie – Jeseníky jsou místo s nejčistším ovzduším v České republice a potíže s dýcháním se děti mimo jiné učí kompenzovat i pomocí hry na flétnu, ve které často pokračují i po návratu domů.

Divadelní soubor divadla Spejbla a Hurvínka

Divadelní soubor divadla Spejbla a Hurvínka

Ve volném čase navštěvují různé památky a zábavné atrakce, například akvaparky. V pondělí 20.7.2015 pak za dětmi přijel divadelní soubor divadla Spejbla a Hurvínka, který dětem předvedl ukázky ze svého repertoáru. Veškeré doprovodné vlastivědné a rehabilitační aktivity podporují Olomoucký kraj, města Šumperk a Uničov, obec Troubelice, Správa jeskyní Moravského krasu, Vydavatelství Radioservis, Česká nadace 2000, pojišťovna VZP a další partneři.

Vystoupení divadla Spejbla a Hurvínka

Vystoupení divadla Spejbla a Hurvínka

Vystoupení divadla Spejbla a Hurvínka

Vystoupení divadla Spejbla a Hurvínka

Zajímavé odkazy

  • Česko-ruská společnost – internetové stránky společnosti
  • Regabus – autobusový dopravce, zajišťující dopravu dětí z Ukrajiny do České republiky a zpět