Správa Černobylské jaderné elektrárny požádala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby nezávisle prošetřila příčiny zřícení střechy turbínové haly 4 reaktoru, ke kterému došlo 12. února 2013. O nehodě jste se mohli dočíst tady: Na turbínové hale 4 reaktoru se částečně zřítila střecha a zeď.

Během návštěvy, která se konala ve dnech od 3. do 7. června 2013, se zahraniční experti seznámili s veškerou technickou a projektovou dokumentací, průběhem odstraňování následků a s výsledky průběžně prováděného radiačního měření. Navštívili také samotnou turbínovou halu 4 reaktoru.

Na konci své návštěvy prezentovali své předběžné závěry a obecná doporučení. Hodnotili přitom velmi kladně rychlost, s jakou byla informována veřejnost a profesionalitu při řešení celé události tak, aby nedocházelo ke zpomalení výstavby nového sarkofágu. Dále poznamenali, že je nutné posílit kontrolní systémy a zamezit tak další možné nehodě. Finální zprává MAAE bude po zveřejnění v červenci 2013 doručena všem zůčastněným stranám.


Co je MAAE

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (zkráceně MAAE) je mezinárodní organizace, která dohlíží nad mírovým využíváním jaderné energie. Kontroluje také dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Oficiální anglický název agentury je International Atomic Energy Agency (IAEA). Organizace byla založena 29. července 1957 a své hlavní sídlo má v Rakouské Vídni. V současné době má 151 členských států. (Čerpáno z Wikipedie.)

Vlajka IAEA

Vlajka MAAE (IAEA)