„Ostrov“ jak s oblibou říkají zaměstnanci zóny, je oblast v areálu černobylské elektrárny, která je ze dvou stran obklopena chladícím rybníkem a ze dvou stran jí lemují kanály, které během provozu elektrárny zajišťovaly přívod a odvod chladící vody.

Ostrov - mapa

Ostrov – mapa

Film o délce 68 minut začíná uprostřed chladícího rybníku, na konci uměle vybudovaného výběžku, který sahá až do jeho poloviny (jeho funkce spočívala v tom, že zajišťoval správnou cirkulaci vody v protisměru hodinových ručiček – to aby se přicházející ohřátá voda z elektrárny stihla před dalším použitím ochladit – viz tento obrázek). Po prohlídce rybníku a jeho okolí si můžete ve filmu prohlédnout i samotný černobylský „ostrov“, na kterém se mimo jiné nachází dvě nedokončené chladící věže, rozestavěné bloky 5 a 6 a spousta dalších neméně zajímavých míst… 🙂