Současná pandemická situace koronaviru COVIN-19 se nevyhnula ani uzavřené Černobylské zóně. Správa Černobylské zóny i vedení Černobylské jaderné elektrárny dočasně zakázali vstup turistům, čímž se snaží zamezit možnému zavlečení koronaviru do Zóny, jehož epidemie by ohrozila chod důležitých provozů zajišťujících radiační a jadernou bezpečnost.

Z preventivních důvodů byl na nutné minimum omezen i počet sloužících zaměstnanců a státní podnik pro nakládání s radioaktivními odpady, který v uzavřené Zóně působí, začal dezinfikovat ulice města Černobylu rozstřikem chlorového roztoku. Dnešní situace tak nápadně připomíná dobu po černobylské havárii v roce 1986. Díky těmto opatřením by se dalo paradoxně říct, že Černobyl je dnes jedno z nejbezpečnějších míst na světě.

2020 vs 1986

Černobyl 2020

Černobyl 2020 (foto: dazv.gov.ua)

 

Černobyl 1986

Černobyl 1986

 

 


 

Chtěli byste navštívit Černobyl? Pojeďte s námi!