Výcvikové centrum Ukrajinské pohraniční stráže (DPSU) uspořádalo minulý týden v černobylské zóně výcvik svých členů na detekci a identifikování radioaktivních látek. Praktické cvičení probíhalo v kontaminovaném prostředí, kde pohraničníci testovali technické schopnosti, fungování a monitorovací taktiky své nově získané mobilní radiační monitorovací stanice.
Z provedeného radiačního průzkumu a analýzou získaných údajů došli školitelé z výcvikového centra k závěru, že tento typ mobilních stanic je schopen detekovat a identifikovat radioaktivní materiály s vysokou přesností a dokáže i velmi přesně online monitorovat radiační situaci.

Výcvik proběhl v rámci společného projektu Evropské unie a Ukrajiny o materiální a technické pomoci na zvýšení schopnosti detekovat na státních hranicích chemické, biologické, jaderné a radioaktivní látky. Od začátku letošního roku získala Ukrajina pro pohraniční stráž 5 mobilních radiačních monitorovacích stanic (cena neznámá).

Video: Pohraniční stráž testuje mobilní radiační monitorovací stanici

 

Zdroje informací

(UA) dpsu.gov.ua
(RU) ukrinform.ru


 

Chtěli byste navštívit Černobyl? Pojeďte s námi!