Starý odvětrávací komín byl postavený na hlavní budově mezi 3. a 4. blokem reaktoru a sloužil pro odvod plynů a par, které vznikali v jaderných reaktorech č. 3. a 4. Tyto plyny se čistily od radioaktivních izotopů a dalších nečistot a poté se prostřednictvím odvětrávacího komínu vypouštěli do atmosféry. V listopadu 2013 byl však komín rozebrán, protože by bránil v instalaci nového sarkofágu. Komín vážil 330 tun, byl vysoký 75 metrů a po celou dobu své existence byl funkční.

4 blok černobylské elektrárny

4 blok černobylské elektrárny

I když jsou bloky 3. a 4. odstavené a mimo provoz, stále se nachází v bloku č. 3 vyhořelé palivo, které je uložené v hlubokém vodním chladícím bazénu poblíž reaktoru. Vznikající páry je však nutné odvětrávat i po tom, co byl starý komín odstraněn. Koncem listopadu 2011 byl proto  na stávajících základech hlavní budovy postaven nový odvětrávací komín, který je vysoký 50 m s průměrem 6 m a svými rozměry již přizpůsoben budoucímu novému sarkofágu.

Aktualizováno 8. 1. 2014.