25.dubna 2016 se bude při příležitosti 30. výročí černobylské havárie konat mezinárodní dárcovská konference, na které Ukrajina hodlá předložit svým zahraničním partnerům a sponzorům plán rozvoje černobylské zóny. Přestavovaný plán mimo jiné počítá s často diskutovaným záměrem zmenšit plochu černobylské zóny ze současných 30km na 10 kilometrový okruh kolem černobylské elektrárny. Oblasti, které by byly vyjmuty ze 30km zóny, ale ještě nejsou vhodné pro trvalé osídlení, by měli být převedeny na biosférickou rezervaci a nabídnuty vědě.
Německá vláda již k oznámené konferenci uvedla, že plánuje Ukrajině poskytnout na obnovu a rozvoj černobylské zóny 200 miliónů eur (5,4 miliardy Kč). Podle ukrajinského ministerstva pro místní rozvoj by tyto peníze měly být vynaloženy na zvýšení investiční přitažlivosti černobylské zóny, která by tak snadněji přilákala nové investice a další výzkumné projekty, mezi něž například patří i hledání a vývoj alternativních zdrojů energie.
Německo s Ukrajinou dlouhodobě spolupracuje na výstavně nového sarkofágu a pečlivě při tom sleduje rostoucí náklady na jeho výstavbu, kterou z velké části finančně pokrývá jak Evropská banka pro obnovu a rozvoj, tak i jednotlivé členské země EU, USA, Japonsko a mnoho dalších. Připomeňme, že náklady na výstavbu nového sarkofágu již vystoupaly z původních 935 miliónů € na 1.5 miliardy €. Nový sarkofág by měl být do konce roku 2016 přesunut nad havarovaný 4.blok a úplné dokončení stavebních prací by mělo skončit o rok později.

Zdroje:

(RU) – health.unian.net
(UA) – unn.com.ua