Část 30-Km černobylské zóny, společně s městem Černobyl jsou již dnes údajně vhodné pro trvalé osídlení. Člen Ukrajinské národní komise pro radiační ochranu Oleg Bondarenko prohlásil, že je čas přehodnotit stávající hranice černobylské zóny, kdy především její jižní část by se již dala otevřít a zpřístupnit pro neomezené užívání a povolit tak návrat obyvatel.

O.Bondarenko se domnívá, že otevření by přineslo investice a hospodářskou činnost, zejména by zde byl vhodný chov skotu a zvířat pro kožešinu, nebo pěstování technických plodin, například len. S tímto názorem souhlasí řada odborníků, mezi které patří i náměstek generálního ředitele státní ukrajinské instituce NRCRM (Národní výzkumné centrum pro radiační medicínu) Viktor Suško.

Mapa černobylské zóny

Současná mapa černobylské zóny

Samotné město Černobyl, ve kterém dnes žije a pracuje mnoho zaměstnanců zóny, je již několik let kompletně dekontaminované a radiace se zde pohybuje v normálních hodnotách, což potvrzují dlouhodobá měření. Existuje však ještě mnoho překážek, které je potřeba před návratem lidí a změnou hranice černobylské zóny vyřešit. Je nutné například změnit zákony a vybudovat novou infrastrukturu, což může samo o sobě trvat ještě velmi dlouho…

Zdroj článku: http://interfax.com.ua/

Hranice černobylské zóny

Hranice černobylské zóny. Foto: Lukáš Duna