Na konci roku 2012 hrozilo černobylské jaderné elektrárně a celé její průmyslové zóně odpojení od elektrické energie. Dlužila totiž za spotřebovanou elektřinu 12 910 000 UAH ( přes 30 700 000 Kč )
Dluh byl nakonec 26. prosince 2012 zaplacen. Veškerý provoz elektrárny a průmyslové zóny může proto pracovat i nadále v normálním režimu.

Pokud by došlo k odpojení od elektrického napájení, mohlo by to nepříznivě ovlivnit fungování důležitých bezpečnostních systémů. Hrozilo by také narušení prací na mezinárodních projektech, jako je budování nového sarkofágu, nebo výstavba a testování linek pro likvidování tuhých a kapalných radioaktivních odpadů.