26. března 2013 vydal ukrajinský státní jaderný úřad novou licenci na dostavbu a zprovoznění skladu vyhořelého paliva. Tato licence má platnost do roku 2018.
Sklad je určen pro příjem a skladování vyhořelého paliva vyprodukovaného černobylskou jadernou elektrárnou. Za celou dobu provozu se z reaktorů 1, 2 a 3 nashromáždilo přibližně 26 tisíc kusů palivových a speciálních souborů, které byly přítomné v aktivní zóně reaktoru. Ty však stále čekají na své bezpečné uložení.
Stavbu financuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).

ISF-2

Sklad vyhořelého paliva ISF-2