Jaké byly příčiny částečného zřícení střechy a zdi turbínové haly 4 reaktoru, vyhodnocovaly dvě na sobě nezávislé vyšetřovací komise. Výsledky svého zkoumání zveřejnily společně ve vyšetřovací zprávě.

Obě komise došli po prozkoumání ke stejným závěrům. Událost, která se stala 12. února 2013, nepředstavuje žádné riziko pro životy a zdraví lidí, ani pro životní prostředí. Událost nelze považovat za havárii, protože nepředstavuje žádné radiační nebezpečí, ani žádným způsobem neohrozila starý sarkofág a trosky 4 reaktoru.

Důvody zřícení, však už tak jednoznačné nejsou.
Zpráva uvádí, že není známo, jak velký vliv na konstrukci haly měla nehoda reaktoru v roce 1986. Odborníci předpokládají, že mohlo vlivem otřesu dojít k narušení svarů v konstrukci a v kombinaci s dalšími faktory (např. korozi), došlo nyní k její částečnému zřícení.
Co však zpráva jednoznačně vylučuje je, že by za zřícením mohl stát sníh a led, který pokrýval střechu. Jeho hmotnost údajně nepřekročila hodnoty pro maximální zatížení střešní konstrukce a proto sněhová pokrývka neměla na událost žádný vliv.
Důvodem, proč závada v konstrukci nebyla zjištěna při kontrolách, byla údajně špatná dostupnost těchto míst a složitá radiační situace.

Obě komise shodně doporučují odstranit trosky a zajistit opravu poškozené střechy a zdi, společně s důkladnou kontrolou celé konstrukce turbínové haly.

Celou zprávu ve formátu PDF si můžete prostudovat tady (ruština).