30. listopadu 2012 byla v Oslu podepsána mezivládní dohoda o spolupráci mezi Ukrajinou a Norskem v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany na Ukrajině. Tato spolupráce započala již v roce 2006 a nyní byla doplněna o nové projekty zaměřené především na černobylskou jadernou elektrárnu. Do této doby zde Norové proinvestovali  již 8 miliónů norských korun.

Vizualizační centrum

Snímek scénáře při modelování reálných akcí pracovníků v reálném jaderném prostředí a s radiační vizualizací.
Foto: ife.no

Norský institut IFE (Institut pro energické technologie) má za cíl zde vytvořit vizualizační centrum. V něm budou zaměstnanci pracovat interaktivně s 3D modely. Centrum bude sloužit pro plánování, školení a zavádění pracovních postupů na demontáž jaderných zařízení v odstavených reaktorech černobylské elektrárny.
Vznikne tak několik scénářů pro plánování a výcvik k provádění různých úkonů. Tím se výrazně sníží náklady na pracovní sílu a radiační zátěž na pracovníky při likvidování radioaktivních materiálů.

15. až 16. ledna 2013 v jaderné elektrárně Černobyl proběhlo setkání se zástupci elektrárny a panem Terje Johnsenem, vedoucím vývojem softwaru IFE z Norska. Během setkání byly projednány organizační a technické požadavky, které je nutné splnit pro úspěšný vznik centra. Dále byl seznámen s černobylskou oblastí a výstavbou nového sarkofágu, což může být základem pro další spolupráci.

Zdroj informací: ife.no, Chnpp.gov.ua